Sunday, April 6, 2008

การบอกวันเกิดและปีในภาษาเยอรมัน

ในชีวิตประจำวันของคนเราต่างมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ทั้งเรื่องเวลา วันที่ จำนวนต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวในชีวิตประจำวัน ในบทนี้เราจะมาดูเรื่องการบอกวันที่(เกิด) เดือน และ ปี เป็นภาษาเยอรมันกันค่ะ ที่ต้องย้ำนักย้ำหนาว่าเป็นวันที่เกิด ก็เพราะว่าการบอกวันที่ธรรมดาในชีวิตประจำวัน มันแตกต่างจากการบอกวันเกิดน่ะค่ะ

วันที่ 1-31 (สำหรับบอกวันเกิดนะ)
เช่น Ich bin am 26. Mai 1966 geboren. ฉัน/ผม เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม 1966
(อิค บิน อัม เซค อุนดฺ ซวานซิกเท่น ไม นอยนฺเซนฮุนแดรฺท เซค อุนดฺ เซคซิก เก-บอ-เร่น)

วันที่ 1 -- am ers-ten (อัม แอรฺส-เท่น)
วันที่ 2 -- am zwei-ten (อัม ซไว-เท่น)
วันที่ 3 -- am drit-ten (อัม ดริท-เท่น)
วันที่ 4 -- am vier-ten (อัม เฟียรฺ-เท่น)
วันที่ 5 -- am fünf-ten (อัม ฟุนฟฺ-เท่น)
วันที่ 6 -- am sechs-ten (อัม เซคสฺ-เท่น)
วันที่ 7 -- am sieb-ten (อัม ซีบ-เท่น)
วันที่ 8 -- am ach-ten (อัม อัค-เท่น)
วันที่ 9 -- am neun-ten (อัม นอยนฺ-เท่น)
วันที่ 10 -- am zehn-ten (อัม เซน-เท่น)
วันที่ 11 -- am elf-ten (อัม เอ็ลฟฺ-เท่น)
วันที่ 12 -- am zwölf-ten (อัม ซโวลฟฺ-เท่น)
...
วันที่ 20 -- am zwanzig-ten (อัม ซวานซิก-เท่น)
วันที่ 21 -- am einundzwanzig-s-ten (อัม อายนฺ อุนดฺ ซวานซิกสฺ-เท่น)
วันที่ 26 -- am sechundzwanzig-s-ten (อัม เซค อุนดฺ ซวานซิกสฺ-เท่น)
...
วันที่ 30 -- am dreizig-s-ten (อัม ไตรซิกสฺ-เท่น)
วันที่ 31 -- am einunddreizig-s-ten (อัม อายนฺ อุนดฺ ไตรซิกสฺ-เท่น)

ทีนี้เรามาลองดูว่าใน 1 ปีที่มี 12 เดือนนั้นภาษาเยอรมันเขาพูดว่ายังไงกันบ้าง และอ่านพูดหรืออ่านออกเสียงชื่อเดือนแบบเป็นลำดับที่เขามีวิธีการอ่านอย่างไร

ชื่อเดือน
เช่น Ich bin am 1.1.1999 geboren. ผม/ดิฉันเกิดวันที่ 1 มกราคม 1999
(อิค บิน อัม แอรฺสเท่น แอรฺสเท่น นอยนฺเซนฮุนแดรฺท นอยนฺ อุนดฺนอยนฺซิก เก-บอ-เร่น)
Ich bin am 19.8.2005 geboren. ผม/ดิฉันเกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2005
(อิค บิน อัม นอยนฺเซนเท่น อัคเท่น ซไวเท่าเซ่นฟุนฟฺ เก-บอ-เร่น)
der Januar--ers-ten (แดรฺ ยานัวรฺ--แอรฺส-เท่น)
der Februar--zwei-ten (แดรฺ เฟ็บบรัวรฺ--ซไว-เท่น)
der März--drit-ten (แดรฺ แม็รฺซ--ดริท-เท่น)
der April--vier-ten (แดรฺ อาพริล--เฟียรฺ-เท่น)
der Mai--fünf-ten (แดรฺ ไม--ฟุนฟฺ-เท่น)
der Juni--sechs-ten (แดรฺ ยูนิ--เซคสฺ-เท่น)
der Juli--sieb-ten (แดรฺ ยูลิ--ซีบ-เท่น)
der August--ach-ten (แดรฺ เอ้ากูสทฺ--อัค-เท่น)
der September--neun-ten (แดรฺ เซ็พเท็มเบ่อะรฺ--นอยนฺ-เท่น)
der Oktober--zehn-ten (แดรฺ โอ้คโทเบ่อะรฺ--เซน-เท่น)
der Noverber--elf-ten (แดรฺ โนเฟมเบ่อะรฺ--เอ็ลฟฺ-เท่น)
der Dezember--zwölf-ten (แดรฺ ดีเซมเบ่อะรฺ--ซโว๊ลฟฺ-เท่น)

การอ่านเลขปี
เลขปีในภาษาเยอรมันมีหลักการอ่านเช่นเดียวกันกับในภาษาอังกฤษค่ะ เช่น
1998 (นอยนฺเซนฮุนแดรฺท อัคทฺ อุนดฺ นอยนฺซิก)
1886 (อัคท์เซนฮุนแดรฺท เซ็คสฺ อุนดฺ อัคทฺซิก)
1722 (ซีบเซนฮุนแดรฺท ซไว อุนดฺ ซวานซิก)
1555 (ฟุนฟฺเซนฮุนแดรฺท ฟุนฟฺ อุนดฺ ฟุนฟฺซิก)
*เฉพาะ ปี 1000-1099 หรือ 2000-2099 อ่านตามปกติ
1001 (อายนฺเทาเซ่นอายนสฺ)
1020 (อายนฺเทาเซ่นซวานซิก)
2003 (ซไวเทาเซ่นไตร)
2008 (ซไวเทาเซ่นอัคทฺ)
หวังว่าผู้เรียนคงจะพอเข้าใจการบอกตัวเลขในวันเกิดการมากขึ้นนะคะ ลองฝึกฝนพูดบ่อย ๆ แล้วเราจะจำได้และใช้คล่องค่ะ

หมายเหตุ ที่เห็นเครื่องหมายขีด (-) ทั้งหลายในการเขียนจริง ๆ ไม่มีนะคะ แต่ทีได้นำเสนอไว้ แค่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ1 comment:

Cookies said...

เป็น blog เกี่ยวกับภาษาเยอรมัน และการแปลภาษาเยอรมัน ที่ดีจริงๆครับ

Real Player Download